[en] Welcome to euroquis.nl. Originally intended as a site for a European source-code-quality project, it now serves as the hub of my online presence. Most of what happens here goes on on the blog.

[nl] Welkom bij euroquis.nl. Dit was oorspronkelijk bedoeld als site voor een Europees code-kwaliteitsbeoordelingsproject. Nu is het centrum van mijn online aanwezigheid. Er gebeurt vooral wat op mijn blog.

Posts

subscribe via RSS